Home » Binalı Yiğit
Binalı Yiğit

Binalı Yiğit

Ölümsüzleştiği tarih: 12 Mart 1979 Doğum yeri olan Dersim/Pülümür’de zalim, büyük toprak ağası Ali Şan Ağa’nın topraklarından ailesiyle birlikte kaçarak Konya’ya yerleşen Binali Yiğit, ağanın zulüm ve sömürüsünden kaçış olayına önderlik eden Kali Baba (Kali Durmuş’dan derin bir şekilde etkilenir. Onun yiğitliği, fedakarlığı, zulme başkaldınşı, toprak ağasının zulmüne ve azgın sömürüsüne duyulan nefretle birleşir. Binali…