Home » Friedrich Engels hayatı
Friedrich Engels - 5 Ağustos 1895

Friedrich Engels

5 Ağustos 1895 – Ilımlı liberal görüşleri ve Prusya devletine bağlılığıyla tanınan Protestan bir aileden gelen Friedrich Engels’in babası, Bremen’deki bir dokuma fabrikasının sahibi ve Manchester’daki Ermen&Engels pamuk işletmesinin ortağıydı. Kültürlü bir kişi olan annesine karşı derin bir sevgi besleyen Engels, sonradan devrimci görüşleri nedeniyle babasıyla çatışmaya düştüğü dönemlerde bile, annesinin etkisiyle aileden mali destek…