Home » Vladimir İlyiç
Vladimir İlyiç Lenin - 21 Ocak 1924

Vladimir İlyiç Lenin

22 Nisan 1870’te Volga’da Simbirsk kentinde doğdu. Ve 17 yaşına kadar orada yaşadı. İlyiç’in gerçek soyadı Ulyanov’du. Çok sonraları devrimci olarak gizlilik nedenleriyle Lenin kod adıyla yazmaya başladı ve başkaları da Onu böyle adlandırmaya başladılar. Doğduğu kent Onun anısına Ulyanovsk adını taşıyor. Lenin, 17 yaşındayken önce babasını kaybetti. Daha sonra da Petersburg Üniversi-tesi’nde okuyan ağabeyi…