Home » Clara Zetkin
CLARA ZETKİN

Clara Zetkin

Ölümsüzleştiği Tarih: 20 Haziran 1933

Faşizme ve emperyalizme karşı güçlü bir duruş sergileyen, mücadeleden taviz vermeyen devrimci sınıf mücadelesi olmaksızın kadınların gerçek ve tam kurtuluşunun olamayacağını ve kapitalizmin parçalanmasının kadınlar olmaksızın olanaksız olduğunu bilen ve bunun mücadelesini veren Clara Zetkin, 5 Temmuz 1857 tarihinde Saksonya’da doğdu. 1871’de ailesiyle birlikte Leipzig’e taşındı. Zetkin, 1877 yılında ise Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin toplantılarına katılmaya başlamıştır. Sıkıyönetimin gelmesiyle birlikte başlayan baskı ve tutuklamalar onun yurtdışına çıkmasını gerektirir.
İtalya ve Zürih’in ardından Paris’e giderek oraya yerleşir. Paris’te tanışıp evlendiği Osip’in 1899’da ölmesinin ardından Almanya’ya dönen Clara Zetkin burada “Die Gleichheit” (Eflitlik) dergisinin sorumluluğunu üstlenir.

Alman Sosyal Demokrat Partisi aracılığıyla Almanya’yı dolaşarak emekçi halkın sorunlarıyla ilgilenir, dertlerine ortak olup yol gösterir. Bu arada ise diğer partilerin programlarını araştırır.
1905 ve sonrası Rusya’daki Bolşevik hareketin destekçisi olduğunu ilan eder. Bu arada 1883 yılında tanışıp, dost olduğu Rosa Luksemburg ile miting ve gösteriler düzenleyerek kitlelere bilinç taşır. Kopenhag’da 1910 yılında toplanan Uluslararası Emekçi Kadın Kongresi, Zetkin’in önerisiyle 8 Mart’ı Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü ilan eder. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı patlak verdiğinde emperyalist savaşı teşhire koyulur ,yoldaşlarıyla beraber.

Zetkin’e göre mücadelenin önemi tartışılmazdı. Ve doğru yerde, doğru bir mücadele hattı izlenmeliydi. Mücadelesinden yaşamı boyunca taviz vermeyen ve politik ölümü, fiziki ölümle eşdeğer gören Zetkin, “Yaşadığım sürece politik ölümün yanıma yaklaşmasına izin vermeyeceğim” diyordu. Clara Zetkin’in devrim yolunda bitip tükenmeyen enerjisi, dopdolu geçen yaşamı; mücadele yürüten herkese özellikle de kadınlara örnek olmalıdır. “…Faşizmin tüm ülkelerdeki karşıtları! Kanlı zulümle, terörle, açlık ve savaşla birleşmiş faşizm paramparça edilip yere serilmeden, aramızdan hiç kimse dinlenme ve mola verme hakkına sahip değildir” diyordu 75 yaşında ağır hasta olduğu halde Almanya’ya giderek Reictag’ın açılışınnda konuşma yapan Clara Zetkin.

Yaşamının son dönemlerini Sovyetler Birliği ve Almanya’da geçiren Zetkin, Alman Komünist Partisi’nden iki dönem milletvekili seçildi. Ve 20
Haziran 1933’te ardında mücadele azmi ve coşkusu bırakarak yaşama veda etti.