Home » Haydar Çakmak
Haydar Çakmak

Haydar Çakmak

Ölümsüzleştiği tarih: 11 Mayıs 1981

TKP/ML militanı, TİKKO savaşçısı olan Haydar Çakmak, Mazgirt-Dilanoğlu’nda doğdu. Dersim’de Bakıl Ağa denilen bir muhbirin ihbarı sonucu Pag yöresinde düşmanla girdiği çatışmada 11 Mayıs 1981 tarihinde ölümsüzleşti. Haydar Çakmak çevresinde alçakgönüllü, fedakar ve kararlı biri olarak tanınırdı. Şehit düşmesine neden olan Bakıl Ağa, TKP/ML TİKKO tarafından ölümle cezalandırıldı.

 

HAYDAR ÇAKMAK YOLDAŞ’IN ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜN ARDINDAN TKP/ML TİKKO TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA:

HAYDAR ÇAKMAK YOLDAŞ ŞEHİT DÜŞTÜ!!

FAŞİST KOMPRADOR PATRON AĞA DEVLETİNE KARŞI MİLİTANCA MÜCADELEDE HAYDAR ÇAKMAK YOLDAŞ ŞEHİT DÜŞTÜ!

Emperyalistlerin uşağı faşist komprador patron-ağalar ülkeyi bir kan deryasına çevirmişlerdir. Bunların işçilere, köylülere yani kendinden olmayan tüm ezilenlere karşı zulmü, sömürüsü 12 Eylül askeri faşist cuntasıyla had safhaya ulaştı. Omuzu kalabalık faşist generaller çetesinin “huzur ve sükûnet sağlayacağız” adı altında “terörist” dediği devrimcileri zindanlara doldurma, günlerce akıl almaz işkencelerden geçirme, vahşice kurşunlamalarının haddi hesabı yoktur.

Faşist komprador patron-ağa devletinin tasmalı köpeklerinin Dersim’deki vahşice saldırıları her geçen gün daha da katmerleşmektedir. Dersim’i bir askeri kışlaya çevirip abluka altına alan faşist Türk ordusu örgütlediği muhbir sürülerinin yardımıyla köyleri basmakta sıradan köylüleri günlerce işkenceden geçirmekte, silahlı devrimcilerin üzerlerine yüzlerce kuvvetle gitmektedirler. Bu vahşice saldırılarından biri, sadık uşak Bakıl Ağa olarak tanınan ajanın desteğiyle faşist güçler yoldaşlarımızın üzerine ani bir saldırı yapmışlardır. Faşist güçlerin bu silahlı saldırılarına karşı yoldaşlarımız silahla cevap vermişlerdir. Ve bu şerefli kavgada 11 Mayıs’ta Haydar ÇAKMAK yoldaş şehit düştü. Haydar ÇAKMAK yoldaş Partimizin örgütlü ileri sempatizanı, ordumuz TİKKO’nun yiğit fedakar bir üyesi idi. Onun kararlı tavrı, alçakgönüllülüğü tüm yoldaşlarına örnektir. H. Çakmak yoldaşımızı komprador patron-ağaların işkencecileri ve zindanları da korkutamadı. Yoldaş ölümünden önce içeri düşüp çıktığında tekrar mücadelede emin adımlarla yürüdü. Haydar ÇAKMAK yoldaş komprador patron-ağa devletinin zulmüne karşı kurtuluşumuzun ancak silahlı Halk Savaşı yolu olduğunu savundu ve bu uğurda mücadelesini sürdürerek, bedenini halkımızın haklı davası uğruna feda etti.

Emekçi halkımız, zor günler yaşıyoruz. Partimiz TKP/ML şerefli ve önemli olanın, bu zor şartlarda da mücadelenin sürdürülmesinin gerektiğini vurgulamaktadır. İnsanlık onuru çiğnenmiş bizler eğer tüm bu vahşice cinayetlere sömürü ve zulme karşı sessiz kalırsak, daha çok kölelik karanlığına gömülürüz. Fakat bizlerin çıkarı teslimiyet değil, savaştır. Bu esaret zincirinin bizi daha çok boğmasına izin vermemeliyiz. Bu kavgada bize önderlik eden kızıl güneş partimiz TKP/ML’dir. Onun saflarında binleşerek yürüyelim komprador patron-ağa devletinin üzerine. Sen Haydar Çakmak yoldaş; bu kavgada korkaklığa, teslimiyete yer vermeden şehit düştün. Sen rahat uyu. Silahın silahımız, kavgan kavgamız, fikirlerin fikirlerimizdir. Şimdi kavgamız daha gür ve coşkuludur. Partimiz TKP/ML ve önderliğindeki ordumuz TİKKO bu asalak, çürümüş zalim devleti ve onlara beş kuruş için satılmış olan haysiyeti bozuk ajan muhbirleri tarihin çöplüğüne gömmek için mermiyi namluya sürmüştür. Öncü örgütümüz TKP/ML silahımız elimizde hedefimiz komprador patron-ağa devletini yıkıp kendi özgür, mutlu, sınıfsız toplumu kuracaktır.

-KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

-AJAN MUHBİRLERDEN HESAP SORACAĞIZ!

-HAYDAR ÇAKMAK YOLDAŞ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

TKP/ML – TİKKO Dersim Komutanlığı

Mayıs 1981