Home » Rıza Satılmış
RIZA SATILMIŞ

Rıza Satılmış

Ölümsüzleştiği Tarih: 25 Mayıs 1994

1965’de Çorum-Alaca’nın Keşlik köyünde doğan Rıza Satılmış, 1970’li yıllardaki mücadeleden etkilenerek siyasi kişiliği genç yaşlarında şekillendi. 1980 cuntasına karşı devrimci mücadeleyi TKP(B)-SGB saflarında sürdürdü. 1990’lardan sonra tutsak yaşamının ardından TKB(B) sonrasında oluşan TDP saflarında Merkez Komite Üyeliği, ardından da T. Kürdistanı dağlarında Kır Gerilla Birliği Komutanlığı görevlerini üstlendi. TDP’nin oluşumunda hem düşünce, hem de pratik anlamda aktif bir rol oynayan Rıza Satılmış, 25 Mayıs 1994 günü Siirt Kurtalan’da ARGK gerillaları Serdar ve Bengi ile birlikte şehit düştü.