Home » Alınteri
M. Fatih Öktülmüş

M. Fatih Öktülmüş

Ölümsüzleştiği Tarih: 17 Haziran 1984 1949 doğumlu olan TİKB MK Üyesi Mehmet Fatih Öktülmüş, 68 kuşağı devrimci gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist mücadelesinin içinde yer aldı. Devrimci bir gru­bun içinde faaliyet sürdürürken 12 Mart döneminde tutsak düştü. Hapishaneden başı dik çıkan Fatih Öktülmüş, Çukurova tarım işçilerinin arasında sendika çalışması yü­rüttü. 1976’da yeniden tutuklandığında yine şubedeki direnişiyle düşmanı…

Osman Yaşar Yoldaşcan

Osman Yaşar Yoldaşcan

Ölümsüzleştiği Tarih: 29 Eylül 1980 1949 Giresun doğumlu olan TİKB MK Üyesi Osman Yaşar Yoldaşcan, 1967 yılın­da birincilikle girdiği ODTÜ’de kısa sürede devrimci ve militan kişiliğiyle devrimci gençlik hareketi içinde öne çıktı. Öğrencilik yıllarındaki tutukluluğunun ardından 24 saatiyle devrim kavgasına atıldı. O dönemde içinde bulunduğu devrimci grupta özel­likle askeri faaliyet içinde yer aldı. 12 Mart…