Home » M. Fatih Öktülmüş
M. Fatih Öktülmüş

M. Fatih Öktülmüş

Ölümsüzleştiği Tarih: 17 Haziran 1984

1949 doğumlu olan TİKB MK Üyesi Mehmet Fatih Öktülmüş, 68 kuşağı devrimci gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist mücadelesinin içinde yer aldı. Devrimci bir gru­bun içinde faaliyet sürdürürken 12 Mart döneminde tutsak düştü. Hapishaneden başı dik çıkan Fatih Öktülmüş, Çukurova tarım işçilerinin arasında sendika çalışması yü­rüttü. 1976’da yeniden tutuklandığında yine şubedeki direnişiyle düşmanı çılgına çe­viriyordu. 1977’de özgürlüğüne kavuştuğunda kendisi gibi düşünen arkadaşlarıyla HK’dan ayrıldı. Ancak daha faaliyetin başındayken 78’de yeniden yakalandı. Kısa sü­re sonra tedavi gördüğü Cerrahpaşa Hastanesi’nden firar etti. Osman Yaşar Yoldaş- can’ın şehit düştüğü çatışmada ağır yaralandı. Ardından yakalandığı Adana’da, 12 Ey­lül faşizminin en ağır döneminde Adana, Ankara ve İstanbul polisinin aylar süren iş­kencelerine devrimci iradeyle karşı koydu. Kabakoz, Metris, Sultanahmet’te süren tut­saklık yaşamı Sağmalcılar Özel Tip Hapishanesi’nde son buldu. 1983 sonlarında Tek Tip Elbise’ye karşı TİKB ve Devrimci Sol’un başlattığı, Devrimci-Sol savaşçıları Abullah Meral, Hasan Telci ve Haydar Başbağ’ın da şehit düştüğü Ölüm Orucu dire­nişinin 67. gününde 17 Haziran 1984’e şehitler kervanına katıldı.