Home » Darağacında Üç Fidan
Deniz-Yusuf-Hüseyin

Darağacında Üç Fidan

Deniz Gezmiş – Yusuf Aslan – Hüseyin İnan

Ölümsüzleştikleri Tarih: 6 Mayıs 1972

“Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye! Yaşasın… Yaşasın… Yaşasın işçiler, köylüler. Kahrolsun emperyalizm!” (Deniz)

“Ben ülkemin bağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için şerefimle bir defa ölü­yorum. Sizler, bizi asanlar… Biz halkın hizmetindeyiz. Sizler Amerikanın hizme- tindesiniz. Yaşasın Devrimciler, Kahrolsun Faşizm” (Yusuf)

“Ben şahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaştım. Bu bayrağı bu ana kadar şerefle taşıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türk halkına emanet ediyorum. Yaşasın işçiler, köylüler ve yaşasın devrimciler. Kahrolsun Faşizm” (Hüseyin)

68’lerde tüm dünyayı saran devrimci kasırga Türkiye’de de yansımasını bu­luyordu. Özellikle öğrenci gençliğin bu yükselen mücadeledeki yeri önemliydi. Döneme damgasını vuran isimler Türkiye Devrim tarihinde adeta bir çığır aç­mıştı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan da öğrenci gençliğin siyasal mücadelede yer alan dönemin yiğit devrimci önderlerindendi. Devrimci saflar­daki siyasi-ideolojik-örgütsel saflaşmada Milli Demokratik Devrim safında yer alan Deniz, Yusuf, Hüseyin THKO’yu kurdular. Ancak siyasi, askeri, örgütsel vb. açılardan programatik bir perspektiften yoksundular. Giderek emperyalizme karşı silahlı mücadelenin gereğini kavradılar. Ve Türkiye’nin bu konuda ilkle­rinden oldular. Şehirlerdeki askeri çalışmalar 71’lerde kır faaliyeti ile birlikte yürütüldü. Kaçırma, kamulaştırmalar, silahlı çatışmalar birbirini izledi. 31 Ma- yıs’ta Sinan Cemgiller’in Nurhak’ta şehit düşmeleri, Deniz ve Yusuf’un Sivas Şarkışla’da, Hüseyin’in Kayseri Pınarbaşı’nda tutsak düşmeleri ile sonuçlanan süreç yaşandı. 12 Mart faşizminin mahkemeleri Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i Ana- yasa’yı ve devlet düzenini değiştirmek istedikleri iddiası ile 9 Kasım 1971’de idam cezasına çarptırdı. Ve 6 Mayıs sabahı üç karanfil darağacında idam sehpa­larını kendileri tekmeleyerek sloganlarla ölümsüzleştiler.