Home » Erdal Eren
Erdal Eren

Erdal Eren

Ölümsüzleştiği Tarih: 13 Aralık 1980

“Bugün devrimcileri ve onların bir parçası olan beni, aldığınız emirlere uy­gun olarak yargılayabilir ve ölüm cezası verebilirsiniz. Fakat bu ilelebet sürme­yecektir. Bir gün mutlaka sizin yerinizde halkımız olacak, sizi ve koruduğunuz düzeni yargılayacak ve doğru karar verecektir.” Erdal Eren

1961 yılında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde doğdu. 1976-77 yıllarında Şebinkarahisar’daki halkevine gidip gelmeye başladı. Bu fırtınalı yıllarda tanış­tı, devrimle ve devrimcilerle. Ailesiyle birlikte geldikleri Ankara’da da sürdür­dü siyasi yaşamını. Bu faaliyetlerinin sonucu olarak okuduğu liseden uzaklaştı­rıldı. Aynı dönemlerde de Yurtsever Gençlik Derneği içerisinde yer aldı. Bir sü­re sonra ise TDKP-Genç Komünistler Birliği içinde aktif olarak çalışmaya baş­ladı. Bir yoldaşının yazılama yaparken katledilmesi üzerine sokakta aldığı solu­ğunu, aynı öfkeyi paylaşanların en önünde; sloganlara dönüştürdü öfkesini. Bu gösteride vurulan bir erin faili olarak 3 Şubat 1980’de tutuklandı. Zindanlarda karşıladığı 12 Eylül AFC’sinin zulmü bu gencecik yaşamın kalemini kırdı ve 13 Aralık gecesi dayandı ölüm kapısına. Kendisine uzanan cellat elleri, “iğreniyo­rum bana dokunmanızdan” diyerek itti ve bir fırlayışta çıktı sehpaya. Ve son ne­fesini verirken de kendini yargılamak isteyenleri sloganlarıyla yargılamaya de­vam etti.