Home » Nevzat Çiftçi
Nevzat Çiftçi

Nevzat Çiftçi

Ölümsüzleştiği Tarih: 26 Eylül 1999

1967 yılında Elazığ Karakoçan’da doğan Nevzat Çiftçi namuslu bir işçi, yiğit bir devrimci; yani tam bir dava insanıydı. Demir – çelik işçisi olduğu yıllarda şimdiki ismi TKİP önceli EKİM örgütüyle tanışmış ve mücadelesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınma­mıştır.

1991 yılındaki ilk tutukluluğunda İzmir Kemalpaşa Hapishanesi firarından sonra kendi şiarı “duvarları deldik, düzeninizi de yıkacağız” ile yine kavganın yükünü bu kez dışarıda yoldaşlarıyla omuzlamıştır.

Bu süreçten sonra üç gözaltı ve tutuklanmasında hatta yargılandığı mahkemelerde kimliğini açığa çıkarmamış, işkencecileri ve faşist yargıçları afallatmıştır. Malatya Ha­pishanesinde Habip Gül, sonrasında Altan Ersoy, 96 1 Mayıs’ında Ankara’da Hüseyin Özüdoğru yazdı kimliğinde. Ve Ulucanlar’da ölümsüzleşene kadar da Habip Gül olarak bilindi. Hapishane süreçlerinde eşi ve çocuklarıyla görüşme olanağını ortadan kaldı­ran, kısıtlayan bu durum Onu kararlılığından vazgeçirmedi. O herşeye rağmen yoldaş­larının ve halkının Tekoşin’i, Sidarıydı. TKİP Kuruluş Kongresinde gıyabında MK se­çilen Nevzat Çiftçi, 26 Eylül 1999 Ulucanlar Hapishanesi katliamında yine tam bir da­va insanı olarak işkencelere, kurşunlara direnerek şehit düştü.