Home » Hasan Ocak
Hasan Ocak

Hasan Ocak

Ölümsüzleştiği Tarih: 26 Mart 1995

MLKP-K’nın Kongre delegesi ve kurucu üyesi olan Hasan Ocak, küçük yaş­lardan başlayarak devrime sevdalanmıştı. Elazığ ve Siirt Öğretmen Okulu yılla­rından sonra 1986’da İstanbul’a geldi. Cunta döneminin devrimci güçlerin zayıf ve dağınık döneminde üzerine düşen görevleri tereddütsüz yerine getirdi. Bu ko­şullarda başladığı kavgada kısa süre sonra gizli basım görevinin başındayken iş­kencecilerin eline düştü.

Üç aylık tutukluluğunun ardından yeniden yoldaşlarına ve görevlerine kavuş­tu. 1988 sonlarından itibaren Hasan Ocak yeniden gizli basım görevinin başındaydı. Yıllarca sürdürdüğü bu görevinin ardından örgütçü olarak görevlen­dirildiğinde, tam anlamıyla deneyimsizdi. Ancak İstanbul’da dağınık bir alanın yönetici komitesinde görevlendirildiğinde bunun da üstesinden geldi. TKP/ML Hareketi ve TKİH örgütlerinin Birlik Kongresi’ne açılan son Kongre için Hasan Ocak oybirliğiyle delege seçildi. Kongre’nin ardından İstanbul’da faaliyet sür­dürdü. Gazi direnişinde de en ön saflarda yerini aldı. Bir randevuya giderken 21 Mart 1995’te işkencecilerin eline düştü. 5 gün boyunca her türlü yöntemle iş­kenceden geçirilen Hasan Ocak’ı düşman 26 Mart günü katletti. Aylar süren Onu bulma ve katillerinden hesap sorma kampanyası sonrasında 17 Mayıs 1995’de Kimsesizler Mezarlığında bulundu.