Home » Hıdır Aslan – İlyas Has
Hıdır - İlyas

Hıdır Aslan – İlyas Has

Ölümsüzleştikleri Tarih: 18 – 25 Ekim 1984

“Zamansız düşen bir karanfil sonrasında

Bir dağ çiçeği açma hazırlığı yapar

Bugün Hıdır Hıdır, İlyas İlyas çoğalmamız bundandır”

diyor yoldaşları Hıdır ve İlyas’a dair.

12 Eylül AFC’sinin birçok devrimciyi katlettiği darağ açlarında 7 Ekim 1984’de Devrimci-Yol’un önderlerinden İlyas Has da vardı. Ve bu sonbahar sabahından18 gün sonra da 25 Ekim 1984’de yine Devrimci Yol kadrolarından Hıdır Aslan sehpaya gi­den bu yolun onurlu bir yolcusu olmuştur. Zulümlerini devrimci ve komünistlerin kan­larıyla besleyen faşist TC onları idam etmiş ancak unutturamamıştır. Yaşam dolu, sev­gi dolu canlarımız Hıdır ve İlyas’ı saygıyla anıyoruz.