Home » Dersim/Pülümür
Doğuş Fırat Doğan

Doğuş Fırat Doğan (Ferdi)

Ölümsüzleştiği tarih: 24 Kasım 2016 1998 Erzincan doğumlu olan Doğuş Fırat DOĞAN yoldaş aslen Dersim/Pülümür’lüdür. Erzincan’da lisede okurken gençlik saflarında örgütlenen Doğuş yoldaş, genç yaşına ve yeni örgütlenmiş olmasına rağmen, sürekli gerilla faaliyetine katılma talebini dile getirmiştir. 2015 yılında karşılaştığı TİKKO gerillalarının misafiri olmuştur. Bu durum katılım talebinin daha da güçlenmesine neden olmuş ve bir…

Binalı Yiğit

Binalı Yiğit

Ölümsüzleştiği tarih: 12 Mart 1979 Doğum yeri olan Dersim/Pülümür’de zalim, büyük toprak ağası Ali Şan Ağa’nın topraklarından ailesiyle birlikte kaçarak Konya’ya yerleşen Binali Yiğit, ağanın zulüm ve sömürüsünden kaçış olayına önderlik eden Kali Baba (Kali Durmuş’dan derin bir şekilde etkilenir. Onun yiğitliği, fedakarlığı, zulme başkaldınşı, toprak ağasının zulmüne ve azgın sömürüsüne duyulan nefretle birleşir. Binali…