Home » Dev-Yol
Doğan Karadağ

Doğan Karadağ (Alişer)

Ölümsüzleştiği tarih: 21 Haziran 1992 Mezar Yeri: Dersim – Çemişgezek Uskex (Paşacık) Köyü 1962 yılında Dersim Hozat, Tağar (Ormanyolu) köyünde doğdu. Çocukluğundan itibaren devrimcileri tanıyan Doğan Karadağ, ilkin Dev-Yol taraftarıydı. 12 Eylül AFC’sinin ardından TİKKO’ya katılarak halkın sevgisini kısa zamanda kazandı. Artık Dersim halkının Alişer’iydi O. Alişer, Dersim isyanının önderlerinden birisi idi. Dersim halkı  yoldaşa…