Home » Sıtkı Güngör

Tutuklamalar, devrimci tutsakları sahiplenmemizi engelleyemeyecek!

Hapishanelerde tecrit, işkence ve hak ihlalleri her geçen gün artarken, devlet tutsak yakınlarını, onlarla dayanışma içinde olanları tutuklayarak komünist, devrimci ve yurtsever tutsakların seslerinin dışarıya ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Tutsak yakınlarının tutsaklara para yatırması, onların ziyaretine gitmeleri “örgüte finansman sağlamak” ve “örgüt üyeliği” kapsamında değerlendirilerek tutsaklar tamamen tecrit edilmek isteniyor. En son İstanbul ve İzmir’de 27…