Home » Yetiş Yalnız
Yetiş Yalnız

Yetiş Yalnız (Ahmet)

Ölümsüzleştiği tarih: 24 Kasım 2016 1981 Fransa doğumlu olan Yetiş Yalnız, aslen Dersim Merkez’e bağlı Peter köyündendir. Aile çevresinin etkisiyle Avrupa’da daha çocuk denilebilecek yaşta Proletarya Partisi düşünceleriyle tanışmış ve yaşamı boyunca faaliyetin aktif bir öznesi olmuştur. Avrupa’da çeşitli komitelerde görev alan Yetiş yoldaş, aynı zamanda kültür-sanat alanında da çalışmalar yürütmüştür. 2005 yılında Fransa devleti…

Barbara Anna Kistler

Barbara Anna Kistler (Kinem)

Ölümsüzleştiği tarih: 7 Şubat 1993 “TKP/ML herşeyden önce bilimsel olarak doğrudur. ML-MZD bilimi ile donanmıştır. Çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasının öncü müfrezesidir. O her ML parti gibi nesnel gerçeklere dayanan, tarihsel ve toplumsal gelişmenin durdurulamaz akışının yatağı olma özelliğini taşıyor. Çeşitli milliyetlerden Türkiye halkını gerçek kurtuluşa götürecek tek ML partidir. Yükselttiği kızıl sancak, lekesizdir. Enternasyonalist görevlerinin…