Home » Ali Kemal Yılmaz (Özgür)
Ali Kemal Yılmaz (Özgür) kimlik

Ali Kemal Yılmaz (Özgür)

Ölümsüzleştiği Tarih: 1-4 Ekim 2020

Ali Kemal Yılmaz (Özgür) yoldaş 1985’de Sivaslı emekçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 16 yaşında lise faaliyeti içinde TMLGB ile sınıf mücadelesine girdi. Kısa sürede TMLGB faaliyetinde öne çıkmayı başardı. TMLGB’nin mahkum ettiği “sol” çizgiden yeni yönelime girdiği sürecin ilk militanlarından oldu. Ortaya konulan T.Kürdistanı’nda örgütlenme yönelimiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ni kazandı. 2003 yılında TMLGB üyesi oldu. T.Kürdistanı Bölge Komitesi’nde örgütlendi ve 2007’de gerillaya katılana kadar Komsomol’un etkin bir kadrosu olarak sınıf mücadelesinde yer aldı. Komsomol’da ortaya çıkan tüm özellikleri gerilla alanında da kendisini gösterir. Kısa sürede kitle çalışmasındaki yetenekleri, cüreti ve ataklığı ile komutanlık basamaklarını hızla tırmanır. 2011 yılında Dersim Bölge Komutanlığı’nda örgütlenir ve Bölge Komutan Yardımcısı olur. 2017’den ölümsüzleşene kadar ise Bölge Komutanı’dır. 2015 yılında Özgür yoldaş TKP/ML Aday Üyesi olur. Parti içi tartışma ve hizipçi süreçten kaynaklı Aday Üyelik süreci dolmasına rağmen ve hizipçi anlayışın manüplasyonlarla “naylon üyelik” tartışması yapmasını engellemek için DPK tarafından üyeliğinin onaylanması bekletilir. Devamında Sağ Tasfiyeci Parti ve Savaş Kaçkını Güruh’un ayrılmasından sonra Parti Üyeliği onaylandı. 2015’de TKP/ML içinde boy veren hizipçiliğe karşı etkin tutum alır. Sağ Tasfiyeci Parti Ve Savaş Kaçkını Güruh’un gerilla alanında gerçekleştirmeye çalıştığı hizipçi çalışmaya karşı aktif bir partili olarak konumlanır. Gerilladaki bozgunculuğa prim vermez. Bu güruhun çürümüş ve yozlaşmış yapısına karşı Partiyi daha aktif ve sert tedbirler geliştirmediği için eleştirir. Özgür yoldaş, kavgada kararlı olduğu kadar sorun çözmede iradelidir. Gerilla Savaşı’nda sorumluluk almaktan asla geri durmaz. Ancak gerillada en fazla öne çıkan yanı; en kötü koşullar içinde gerillanın moralini yükseltmek, kavgaya ve partiye daha sıkı bağlanmasını sağlamaktır. Onun olduğu yerde, bulunduğu koşullarda umutsuzluk yoktur. Onun olduğu yerde kitlelerle sağlam ve sıkı ilişki vardır. Onun olduğu yerde yoldaşlarının tereddütsüzlüğü ve sonsuz bir güven hali vardır.

 

TKP/ML MK-SB’nin Özgür (Ali Kemal Yılmaz) ve Asmin (Gökçe Kurban) için yaptığı açıklama;

 

“KİMSE KARANLIĞA UYANMASIN DİYE SABAHLARA GÜNEŞ OLANLAR!..”

 

TİKKO DERSİM BÖLGE KOMUTANIMIZ ÖZGÜR İLE SAVAŞÇIMIZ ASMİN ÖLÜMSÜZDÜR!

Türk, Kürt ve Çeşitli Milliyetlerden Emekçi Halkımız ve Kavgamızın Teminatı Enternasyonal Proletarya;

 Faşist diktatörlüğün yenilmez olduğunu düşündüğü bu günlerde;  başta gerilla güçleri olmak üzere tüm halk kitlelerine yönelik topyekün saldırının kesintisiz sürdüğü bu yıllarda; Rojava’dan Kuzey Afrika’ya, Kafkasya’dan Doğu Akdeniz’e askeri işgal ve saldırganlık seferine çıkıldığı bu dönemde; şovenizmin iğrenç bir kuşatma ile zihinleri zapt ettiği  bu zamanlarda; sınıf kavgasındaki gerilemeyi “güçlerini koruma”, “uzlaşma”, “düzeniçilik” siyasetine çevirerek “Kışlık Saray kuşatması var da biz mi görmüyoruz” bayraktarlığı ile iktidar perspektifli siyasetin yerine tasfiyeciliğin ikame edildiği bu koşullarda; faşist diktatörlüğün teknolojik gücünün, gerillaya üstünlüğünün abartılıp savaş alanlarının terk edildiği bu süreçte; karanlığın en zifiri halinin karabasan gibi çöktüğü, umutsuzluğun kol gezdiği, inançsızlığın cirit attığı, karşı-devrimin en pervasız en hoyrat ve en berbat hallerinin yaşandığı ve zamanın ruhunu kuşatan bu durumda Partimiz, Dersim’de kızıl sancağındaki “Yaşasın Halk Savaşı’nın Zaferi” şiarını haykırarak tüm bu sürece meydan okumaya devam ediyor. Önce savaşın göbeğinde Partimizin seçkin kadrosu ve MK üyesi Nubar’ın (Erol Volkan İldem) “Politik iktidarı kazanmak için gerilla savaşında ısrar” diyen gür sesi haykırdı geleceğimizin yapı taşı Rosa ile birlikte. Sonra Dersim Bölge Komutanı Özgür’ün (Ali Kemal Yılmaz) “tutunma savaşını başaracağız, ağır bedellerle ve en üst düzeyde kayıplarla da olsa” diyen talimatı geldi Asmin’le (Gökçe Kurban) birlikte. Partimizin genel siyasi çizgisinin şah damarı olan gerilla alanında, önce alanın politik önderinden sonra Komutanından gür sesler patlak verdi.

Emekçi Halkımız,

1 Ekim’den 4 Ekim’e kadar Dersim-Ovacık Büyükköy’de, faşist diktatörlük, şehir merkezinde dahi evlerin camlarını sarsacak yoğunlukta ve boyutta SİHA, F-16’lar ve helikopterlerle ağır bir bombardıman gerçekleştirmiştir. Faşizmin tüm askeri olanak ve imkanlarıyla gerçekleştirdiği bu operasyonda Partimizin Üyesi, Dersim Bölge Komutanı Özgür (Ali Kemal Yılmaz) ile TİKKO’nun savaşçılarından Partimizin İleri Militanı Asmin (Gökçe Kurban) yoldaşlar ölümsüzleşmiştir.

Faşist diktatörlük sevinç çığlıklarını yine Süleyman Soylu ile duyurmuştur. Ancak düşman sadece bu çığlıklarla yetinmemiştir. Yoldaşlarımızın kafasını keserek ne düzeyde bir öfke ve korku girdabında olduğunu da göstermiştir. Ortadoğu’da “kardeşlik hukuku” geliştirdiği Cihadist örgütlerin korku ve dehşet saçan yöntemi ile bizlere mesaj vermektedir. Ancak gerillaya karşı bu yöntemler ve barbarlık yeni değildir. PKK’nin yürüttüğü gerilla mücadelesine karşı çaresizleştiği noktada bu yöntemlerle psikolojik savaşı tırmandırmıştır. Süleyman Soylu ve faşist cellatlar bilmelidir ki hiçbir saldırınız ve yönteminiz gözümüzü korkutmayacaktır. Faşist diktatörlüğün mesajını net ve kesin olarak aldık. İşte bizim size mesajımız: Canınıza okumak, TKP/ML’nin kızıl kurşunlarıyla hesap sormak, Halk Savaşı’nın zaferi için daha azimli ve kararlı olmak, yoldaşlarımızın kesilmiş başlarını daha güçlü bedel ödetme bilincine dönüştürmek. Şunu bilmelisiniz ki kesilmiş başlar karşınıza daha fazla davaya inanmış, savaşa odaklanmış, hesap sormaya kilitlenmiş başlar olarak çıkacaktır.

Özgür yoldaş 1985’de Sivaslı emekçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 16 yaşında lise faaliyeti içinde TMLGB ile sınıf mücadelesine girdi. Kısa sürede TMLGB faaliyetinde öne çıkmayı başardı. TMLGB’nin mahkum ettiği “sol” çizgiden yeni yönelime girdiği sürecin ilk militanlarından oldu. Ortaya konulan T.Kürdistanı’nda örgütlenme yönelimiyle Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ni kazandı. 2003 yılında TMLGB üyesi oldu. T.Kürdistanı Bölge Komitesi’nde örgütlendi ve 2007’de gerillaya katılana kadar Komsomol’un etkin bir kadrosu olarak sınıf mücadelesinde yer aldı. Komsomol’da ortaya çıkan tüm özellikleri gerilla alanında da kendisini gösterir. Kısa sürede kitle çalışmasındaki yetenekleri, cüreti ve ataklığı ile komutanlık basamaklarını hızla tırmanır. 2011 yılında Dersim Bölge Komutanlığı’nda örgütlenir ve Bölge Komutan Yardımcısı olur. 2017’den ölümsüzleşene kadar ise Bölge Komutanı’dır. 2015 yılında Özgür yoldaş Parti Aday Üyesi olur. Parti içi tartışma ve hizipçi süreçten kaynaklı Aday Üyelik süreci dolmasına rağmen ve hizipçi anlayışın manüplasyonlarla “naylon üyelik” tartışması yapmasını engellemek için DPK tarafından üyeliğinin onaylanması bekletilir. Devamında Sağ Tasfiyeci Parti ve Savaş Kaçkını Güruh’un ayrılmasından sonra Parti Üyeliği onaylandı. 2015’de partide boy veren hizipçiliğe karşı etkin tutum alır. Sağ Tasfiyeci Parti Ve Savaş Kaçkını Güruh’un gerilla alanında gerçekleştirmeye çalıştığı hizipçi çalışmaya karşı aktif bir partili olarak konumlanır. Gerilladaki bozgunculuğa prim vermez. Bu güruhun çürümüş ve yozlaşmış yapısına karşı Partiyi daha aktif ve sert tedbirler geliştirmediği için eleştirir. Özgür yoldaş, kavgada kararlı olduğu kadar sorun çözmede iradelidir. Gerilla Savaşı’nda sorumluluk almaktan asla geri durmaz. Ancak gerillada en fazla öne çıkan yanı; en kötü koşullar içinde gerillanın moralini yükseltmek, kavgaya ve partiye daha sıkı bağlanmasını sağlamaktır. Onun olduğu yerde, bulunduğu koşullarda umutsuzluk yoktur. Onun olduğu yerde kitlelerle sağlam ve sıkı ilişki vardır. Onun olduğu yerde yoldaşlarının tereddütsüzlüğü ve sonsuz bir güven hali vardır.

Komutanı Özgür’ün gözbebeği, gelecek umudu Asmin, 1997 Dersim Pertek’de doğdu.  Asmin yoldaş devrimci düşüncelerle daha çocuk yaşta tanıştı. Dersim Atatürk Anadolu Lisesi’nde okurken Komsomol’un Lise faaliyetinde örgütlendi. Kısa zamanda eylemlerin aktif bir militanı haline geldi. Halkın hele de kadınların, çocukların yaşadığı acıları, çelişkileri en derinden hissetti. Sınıf arkadaşı ve can yoldaşı olan Rosa (Fadime Çakıl) ile birlikte bir gurup liseli genç “kimse karanlıklara uyanmasın diye sabahlara güneş olmaya” karar verdi.  Rosa yoldaşın ilk adımı atmasının ardından 2014 yılının Ekim ayında cüretini ve inancını kuşanarak gerillaya katıldı. Kısa zamanda canlılığı ve coşkusuyla gerilla içinde büyük bir yer kapladı. Yanı başında ölümsüzleşen her yoldaşı onun düşmana olan kinini ve hesap sorma bilincini arttırdı. Genç yaşında partimiz için ağır olan bir süreci Asmin yoldaş tereddütsüz karşıladı. Ne sağ tasfiyeci kaçkınlığın yaratmaya çalıştığı umutsuzluk, ne düşmanın yoğun operasyonları, ne yaşanan kayıplar onu geriletemedi. O içinde bulunduğumuz tutunma savaşımızın genç, dinamik bir savaşçısı ve partisini gözbebeği gibi koruyan bir militanı oldu.

 

Yoldaşlar, dostlar,

Zor olanı başarma, imkansız görünene vakit tanıma zamanıdır.

Ağır kayıplar veriyoruz. Savaşın ve sınıf mücadelesinin yasasını kavrayarak bu kayıpları göğüsleme, acılarımızı sağaltma ve öfkemizi bileme çabasındayız. Sınıf kini, parti bilinci, komünizme olan inançla savaş saflarında faşist diktatörlüğe karşı konumlanıyoruz. Silah elde MK Üyemizi ve Bölge Komutanımızı kaybettik. Onları kutsallaştırma, efsaneleştirme niyetimiz yok. Çünkü bulunduğumuz koşullar ve içinden geçtiğimiz şartlarda, bu konumlanışı almak bunu sürdürmek zaten destansı niteliktedir. Kitlelerin çelişkileri ve politik ihtiyaçları üzerinden şekillenip önderleşen ve militanlaşan, kavradıkları dünyayı değiştirme ve politik iktidar iddiası ile kuşanan bir kahramanlık ve tutum söz konusudur. Bu açık, apaçık bir gerçektir. Bu çizgide sebatla, ısrarla, kararlılıkla Halk Savaşı’nın zaferine inançla ilerleyeceğiz.

 

Türk, Kürt ve Çeşitli Milliyetlerden Emekçi Halkımız,

Verdiğimiz kayıplar tarihin bu kesitinde çok büyüktür. Acımız öfkemizi bileylemektedir. Öfkemiz devrim mücadelesinde uzlaşmaz karşıtlığın daha net ve kararlı kavranışına neden olmaktadır. Bu kavrayıştır ki iktidar mücadelesinde daha bir berrak, savaşın sorunlarını kavramada daha titiz, mevzileri doldurmada daha cüretli, Halk Savaşı’nı yükseltmede daha kararlı olmamıza neden olmaktadır. Proletaryanın her şeyi kazanmaya ve kendini yok etmeye yazgılanmış uzlaşmazlığını kavgada her düşen yoldaşımız bize yeniden kavratıyor. Bu kazanma iddiasını daha donanımlı, daha ileride kavrama talimatına dönüşüyor akan her damla kan, düşen her can.

Nubar’ın partileşme talimatı, Özgür’ün ordulaşma ısrarı, Rosa ve Asmin’in savaşta tutunma kararlılığı şimdi partimize yeni bir ruh, yeni bir donanım, yeni bir hamle ve yeni bir umutla hareket etme zorunluluğunu yüklüyor.

Yoldaşlar, bu zorunluluğu kabul ediyoruz. Nubar gibi “partileşerek proleter devrimciliği geliştireceğiz.” 1. Parti Kongremizin bu talimatını Nubarlaştıracağız.

Özgür gibi ordulaşacağız, Halk Savaşı’nı yükseltmek ve muzaffer kılmak için. Evet Kongremizin “Halk Savaşı’nı Yükseltme” talimatını Özgürleşerek yapacağız.

Rosa ve Asmin gibi Savaşta Tutanacağız, örgütlenme düzeyimizi geliştirerek savaşı karşılayacağız. Kongremizin “daha sağlam, militan ve disiplinli parti örgütleri” talimatını Rosalaşarak Asminleşerek gerçekleştireceğiz.

Yoldaşlarımız, Parti çizgisinin talimatlarını gerçekleştirirken bu talimatları daha donanımlı kılma çağrısı yapmışlardır. Şimdi bu çağrıya tüm ruhumuzla, benliğimizle sahip çıkacağız ve elbette hakkını vereceğiz. Bu iddia ve kararlılıktayız. Halkımızın kadınları ve oğulları çağrınızı duyacak, partimizin kadro, üye ve militanları mevzilerinizi azimle ve tereddüt etmeden dolduracak. Daha güçlü ve daha kararlı, daha donanımlı ve daha ısrarlı şekilde Halk Savaşı çizgisinde ısrar edeceğiz.

 

Partileşmede Nubar, Ordulaşmada Özgür, Militanlaşmada Rosa ve Asmin!

Komutan Özgür ve Asmin Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız!

Yaşasın Halk Savaşının Zaferi!

Patron-Ağa Devletini Yıkacağız Halk İktidarını Kuracağız!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Yaşasın Partimiz TKP/ML, Önderliğindeki TİKKO, TMLGB!

 

TKP/ML MK-SB

EKİM 2020