Home » Ali Yılmaz
Ali Yiulmaz TKP/ML TIKKO

Ali Yılmaz

Ölümsüzleştiği tarih: 13 Aralık 1978

1956 yılında Bingöl’ün Kiğı ilçesi Okçiyan köyünde dünyaya gelen Ali Yılmaz, kısa zamanda çalışkanlığı, atılganlığı ile öne çıktı. Yoksulluklar içinde büyüyen Ali Yılmaz’m devrimci düşüncelerle tanışması uzun sürmedi. Proletarya Partisi’nin düşüncelerini benimseyerek mücadeleye atıldı. İstanbul Anadolu yakasında fabrika örgütleme komitesinde TKP/ML’ye bağlı olarak faaliyet yürüttü. Birçok askeri eyleme imzasını atan Ali Yılmaz, İbrahim Kaypakkaya’nın katledilmesinde büyük rol oynayan Sıkıyönetim Savcısı Yaşar Değerli’nin arabasına bomba koyma eyleminde görev aldı. Demokratik kitle örgütlerinde örgütleme faaliyetlerinde bulundu.

Hozat’ta Devrimci Kültür Derneği Başkanlığı yaptı. TKP/ML Üyesi TİKKO İstanbul bölgesi gerilla komutanı olarak faaliyetlerini sürdürdü. 30 Kasım 1978’de yine faaliyet yürüttüğü semtlerden Maltepe Gülsuyu’nda kendi imal ettiği bir bombanın kaza sonucu patlaması üzerine yaralanarak düşmanın eline geçti. Yaralı bir şekilde işkenceye alman Ali Yılmaz halka ve devrime olan inancıyla işkencecilere kök söktürdü. Enver ve Üçgen kod adlarını kullanan Ali Yılmaz 13 Aralık 1978’de işkencede katledildi.

Ali Yılmaz

Ali Yılmaz

Ali Yiulmaz TKP/ML TIKKO

Ali Yiulmaz TKP/ML TIKKO