Home » Mehtap Kara (Hatice-Sevda)
Mehtap Kara

Mehtap Kara (Hatice-Sevda)

Ölümsüzleştiği tarih: 1 Ağustos 2007

Karadeniz’in Hatice’si, Dersim’in Sevda’sı MEHTAP KARA yoldaş üniversite öğrencisi iken ’94 yılında Proletarya Partisi ile tanışmış ve ’94 yılının çalkantılı döneminde Eylül ayında Gençlik Örgütünde örgütlenmiştir.

Gerici bir ailenin çocuğu olmasına ve ailesi ile mücadeleden kaynaklı sorunlar yaşamasına karşın örgütlü mücadeleden kopmamış, tam tersine mücadeleye daha sıkı sarılmıştır. Bu dönemde aldığı görevleri yerine getirme noktasında hiçbir tereddüt göstermemiş, örgütün önemli eylemlerinde önemli roller üstlenmiştir. Üniversite yıllarında gençliğin tartışmalarında partinin ideolojik-politik hattına uygun duran, gençliğin örgütlenmesinde önde gelen yoldaşlarımızdandı. Mehtap yoldaşın, mücadeledeki azmi ve kararlılığı Onu 2000 yılının Ağustos ayında gerilla mücadelesine taşıdı. Gerilla mücadelesinin zorlukları birçok yoldaşta olduğu gibi Onun da çeşitli sıkıntılar, sorunlar yaşamasına neden oldu. Fakat Mehtap yoldaş sıkıntılarına, sorunlarına rağmen mücadeledeki kararlı duruşundan asla taviz vermedi. Karadeniz’de gerilla oldu. Partinin politikalarını gidebildiği ölçüde Karadeniz köylüsüne, gencine taşıdı. Gerilla yaşamının fiziksel zorluklarının yanında, politik-askeri bir örgütlülük olmasından kaynaklı işleyiş ve anlayışların ele alınışı da politik-askeri niteliğine uygun olmak zorundadır. Bundan kaynaklı da bir dizi zorlukları vardır. Özünde zorluk değildir. Fakat gerillaya yeni katılan her yoldaş için uyum sağlama konusunda zor gelir.

Örneğin; disiplinin uygulanışı, diğer faaliyet alanlarına göre daha katı olmak zorundadır. Gerilla birliği üyelerinin çeşitliliğinden ve farklı tonlardan, farklı kültürlerden gelen yoldaşlardan oluşmasından kaynaklı ortak bir şekilleniş yaratılmalıdır, bu gerillanın birliği ve bütünlüğü açısından olmazsa olmaz bir yerde durmaktadır. Sevda (Mehtap Kara) yoldaş da gençlik alanından gerillaya katılmıştır ve disiplin konusunda bir dizi sıkıntılar, zorluklar yaşamıştır. Buna karşın çekip gitmeyi değil, bu zorlukları “nasıl aşarımın” uğraşı ve arayışı içine girmiştir. Bu konuda sorun yaşamayan yoldaşlardan sürekli yardım istiyor, bu eksikliğini aşmaya çalışıyordu. Bir eleştiri-özeleştiri toplantısında disiplinsizliği ile gündem olan yoldaş toplantı sonunda “Bu konuda sorun yaşamayan yoldaşlar nasıl aştıklarını, neden zorlanmadıklarını benimle paylaşırsalar iyi olur” diyerek yetmezliğini aşma, hatasını kabullenme konusunda sürekli zorlayan olmuştur. Askeri disipline uyum sağlamada zorlanmasına karşın bir o kadar da zorlayan olmuştur. Çünkü O gerilla için disiplinin sağlanmasının gerillanın birliği ve bütünlüğü için önemli bir yerde durduğunun farkındadır. Mücadelede kararlılığının ve azminin yanı sıra Sevda yoldaşta Partiye ve yoldaşlara bağlılıkta en ufak bir tereddüt yoktu. Gruplar ayrıldığında duygularını belli etmeyen ama en yoğun duygular yaşayan da O’dur. Evet Sevda yoldaş duygularını çok yansıtmazdı, ne yaşarsa kendi içinde yaşardı; hüznünü de sevincini de. Öyleki gerillada en yoğun duygular şehit ya da tutsak düşenlerimizin ardından bir de gruplar ayrıldığında yaşanır. Sevda yoldaş da grupların faaliyet alanlarına gidecekleri zaman belirlenip de gitme anı geldiğinde çok rahat görünür, fakat geceleri sessiz sessiz ağlardı. Gerillada gruplar ayrıldığında, gidip de gelmemek, gelip de görmemek… Yirmi dört saat yanı başında olan, üzüntünde, sevincinde yanı başında olan yoldaşlarını bir daha görmemenin hüznü çok yaşanır. Bir canımızı, bir yoldaşımızı bir daha görmemek, bir canımızla bir yoldaşımızla bir daha konuşamamak.

Sevda (Mehtap Kara) yoldaş, yoldaşlarına ve Partiye bağlılığını Karadeniz’den Dersim’e gelerek bir kez daha gösterdi. Sevdamızı, umutlarımızı, ideallerimizi Dersim halkına, Dersim topraklarına taşıdı. Kızılırmak’tan Munzur’a aktı. Partiye bağlılığın, yoldaşlara bağlılığın, mücadeledeki ısrarın adı oldu. Düşman güçlerinin Hozat Kinzir ormanlarında gerçekleştirdiği operasyonda PKK ve TİKKO gerillaları ablukaya alındı. 1 Ağustos 2007’de yaşanan çatışmada Mehtap Kara ölümsüzlüğünü yoldaşlarına devretti. Ölümsüzleştiğinde TKP/ML İleri Militanı ve TİKKO’nun Birim Komutanlarındandı.