Home » Parti ve Devrim Şehitleri Anma Haftası
pşta anma

KAVGA ÖZVERİYLE BÜYÜYECEK!

Devrim için savaşı ve halkın kurtuluş davasını zafere taşımakta olmazsa olmaz olan şey proletarya ideolojisini kitlelere taşıyanlar, bu uğurda can bedeli bir mücadeleye atılan komünistler ve devrimcilerdir. Buz bu sayede kırılacak, yollar bu sayede aydınlanacak, kitleler onlar sayesinde seferber edilebilecedir. Demokratik Halk Devrimi, yaşamını ona adayanların, onun için her türlü özveriyi göze alanların omuzlarında gelişecek;…

Kolektif Doğrultu

Şehitlerimizin Mirası Gelecektedir

Ocak ayının son haftası devrim ve komünizm şehitlerini, onların değerli hatıralarını, izledikleri yüce yolu, her birinde somutlaşmış olan devrim ve komünizm idealini ve bu ideal uğruna sergilenen özveriyi anlamanın, yaymanın özel bir içerik kazandığı bir haftadır. Kolektif bir ruhla, içinde olduğu sefalet koşullarından kurtulabilmesi için mücadelesinde halka önderlik etmek bakımından bu haftanın içerdiği manevi değer…