Home » TUTSAK PARTİZANLAR’DAN PROLETARYA PARTİSİ’NİN 51. KURULUŞ YILINA DAİR AÇIKLAMA
Tutsak Partizanlar

TUTSAK PARTİZANLAR’DAN PROLETARYA PARTİSİ’NİN 51. KURULUŞ YILINA DAİR AÇIKLAMA

Tutsak Partizanlar, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist’nin (TKP/ML) 51. kuruluş yılı vesilesiyle açıklama yaptı.

Tutsak Partizanlar’ın 24 Nisan açıklaması hapishane idaresi tarafından engellenmişti.

Tüm hapishanelerden Tutsak Partizanlar adına yollanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Komünist Manifesto ile temelleri atılan ve bilimsel sosyalizm olarak simgeleşen Marksizm “Göğe saldıran”ların coşkusuyla birlikte tarihte ilk işçi sınıfı iktidarı olarak Paris Komünü’nü bize getirmişti. “Ekim Devrimi’nin top sesleri bize Marksizm-Leninizm’i getirdi.” Çin Devrimi’nin imbiğinden süzülüp, çelişki yasası ve proletarya diktatörlüğü altında proletarya iktidarını sağlamlaştırmanın sembolü olan Büyük Proleter Kültür Devrimi’yle birlikte dünya halklarını Marksizm-Leninizm ve Maoizm bilinci sardı.

MLM’nin ateşi yerküreyi sarıp ülke coğrafyasına ulaştığında ise ateşi ilk gören ve avuçlarına alan KAYPAKKAYA oldu.

Ne mutlu ki bize ‘72 Nisan’ında ekilen tohumun neferleri olarak KAYPAKKAYA’nın komünist çizgisinin sürdürücüleri olmanın haklı onuru ve gururunu yaşıyoruz.

Başarı ve başarısızlıklarımızla, ideolojik, politik, örgütsel pek çok saldırıya karşı verdiğimiz mücadeleyle süren yürüyüşümüzün sarsılmazlığının, çeliğe suyunu veren iradenin berraklığından geldiğini biliyoruz. Sınanmışlık, en zorlu, sisli ve karmaşık zamanlarda bile ideolojik duruş, doğru çizgide ısrar ve sebat, yarım asrı geçen tarihimizde unutulmaması gerek başka bir gerçeğimizdir. Bu ideolojik duruş, geleceği farklı arayış ve adreslerde gören, tarihi geriye saranların halk kitlelerinin arkasına hizalamayı görev olarak önüne koyarak devrimci nutuklar atanların yanıltıcılığına merhem olarak, bizi hatalarımızdan arındırıp çelikleştirecek tek ilaçtır. Buna inanmak, buna güvenmek, güne sarılıp solgun bir yaprak gibi salınıp duranlarla soluksuz bir mücadeleye girişmek bizi kitlelerle buluşturup zafere götürecek tek seçenektir.

Bu seçeneğe, sınıf bilincine erişmiş milyonların devrimci eylemiyle buluşarak ve kitlelerden öğrenerek, onların “göğü birbirine katacak” hareketine yön verme cüretini ve sorumluluğunu kuşanarak hayat verelim.

Unutmayalım ki göğün fethi bugün her zamankinden daha yakın.

Selam olsun 51. yılında göğe saldıran ve göğü fethedenlere!