Home » Zülfi Çakıl
Zülfi Çakıl

Zülfi Çakıl

Ölümsüzleştiği Tarih: 3 Mart 1984

Proletarya Partisi militanı olan Zülfi Çakıl, 3 Mart 1984 yılında Paris’in Stalingrad semtinde başına sert bir cisimler vurularak ve bıçaklanarak katledildi. Umut kapısı olarak görülen Avrupa’da emeçkiler için bir geleceğin olmadığını bilince çıkararak, gerçek kurtuluşun Proletarya Partisi önderliğindeki Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinde olduğunu gördüğü için TKP/ML saflarında örgütlenmiştir. Avrupa’da her türlü eylem, işçi grevi, işgal eylemleri ve militan eylemlerde önde görmek mümkündü. Ölümsüzleştiğinde Proletarya Partisi militanı olan Zülfi Çakıl yoldaş son ana kadar enerjisini, gücünü ve zamanını devrime adamış bir militandı.

Mücadele Gazetesi. Sayı 88. Nisan 1984. Sayfa 9

Mücadele Gazetesi. Sayı 88. Nisan 1984. Sayfa 9