Home » Çaru Mazumdar
çaru mazumdar

Çaru Mazumdar

Ölümsüzleştiği Tarih: 28 Temmuz 1972

Hindistan Komünist Hareketi’nin önderi Çaru Mazumdar, 12 Mart 1916 yılında doğdu. Henüz öğrencilik yıllarında Hindistan egemenlerinin zulmü ve sömürüsüne karşı isyanı gelişir. Bu dönemde Bengal’deki, Tüm Bengal Öğrenciler Derneği’nin aktif militanı olur. Öğrenci derneği içinde faaliyet yürütürken komünist ideolojiye yönelik araştırmaları öne çıkar ve 1937 yılından itibaren Hindistan Komünist Partisi saflarında aktif faaliyet yürütür. İşçi sınıfı içinde faaliyetlerini sürdüren Çaru Mazumdar, daha sonra köylük bölgelerde görevler alır. Jalpaiguri bölgesinde kitlelerle sıkı ilişkiler kuran Çaru Mazumdar, bu dönemde aranır duruma düşerek illegal faaliyete geçer. Jalpaiguri Bölge Komitesi üyesi olarak 1943 yılında yaşanan büyük kıtlık sırasında, “toprak ağalarının ekinlerine el koyma” kampanyasının örgütleyicisi ve aktif militanlarından olur. 1958 yılında tutsak düşen Çaru mazumdar üç yıl hapishanede kalır. Hapishaneden çıktıktan sonra dışarıdaki mücadelesine olduğu yerden devam eder. Bu dönemde HKP saflarında boy veren tasfiyeci, revizyonist, teslimiyetçi çizgiye karşı amansız mücadele yürütür. HKP’nin bu sınıf uzlaşmacı, revizyonist çizgisine karşı 1964’te kurulan HKP(Marksist) saflarında yer alır. Ancak HKP(Marksist) önderliği revizyonist çizgiden köklü bir kopuş sergileyemez ve bir süre sonra aynılaşmaya başlar. Özellikle silahlı mücadele, Sovyetler Birliği ve ÇKP değerlendirmeleri, devrimin yolu ve niteliği konusunda sağ tasfiyeci bir çizgiye dümen kırar. Bu durum HKP(Marksist) içerisinde yeni bir ideolojik mücadelenin ortaya çıkmasına yol açar. Bu mücadelenin komünist hattında en önemli rolü  Çaru Mazumdar’ın sekreteri olduğu, HKP(Marksist) – Siliguri Bölge Komitesi oynar.

Çaru Mazumdar, bir yıl boyunca (1964-65) ÇKP ve Mao Zedung üzerinde yoğunlaşır. Akabinde, 1965’te “Tarihsel Sekiz Belge” diye bilinen dokümanlardan bazılarını yazar. Burada köylü hareketinin rolünü, silahlı mücadeleye hazırlık, parlamenter çizgi sorunu, illegal parti, Sovyetlerin tahlili vb. konularda görüşlerini açıklığa kavuşturur.

“Tarihsel Sekiz Belge”nin diğer kısmını, “Köylü savaşı ancak modern-revizyonizme karşı mücadele edilerek ilerleyebilecektir” başlığı altında, Naksalbari Silahlı Köylü Ayaklanmasının hemen öncesinde, 1967’de yayınlar. Haziran 1967’de Naksalbari Silahlı Köylü Ayaklanması, ÇKP tarafından resmen tanınır. Temmuz ayında para-militer güçler bölgeye gönderilir, ayaklanma hunharca bastırılır.
Binlerce militan yakalanır, yüzlercesi yaralanır, onlarcası ölümsüzleşir. Ayaklanma bastırılır fakat Naksalbari kıvılcımı ülkenin bir çok bozkırını tutuşturur. Bu alanların başında Andra Pradeş’in Sirikakulam bölgesi gelir. Böylelikle Hindistan sınıf mücadelesi tarihinde yeni bir sayfa açılır.  Naksalbari, Çaru Mazumdar önderliğinde, yeni nitelik ve tipte gerçek Bolşevik/Maoist bir çizginin oluşumuna ve partinin kuruluşuna öncülük eder.

Enternasyonal proletaryanın ölümsüz ustalarından Lenin’in 100. doğum gününde, 22 Nisan 1969’da HKP(ML) resmen kurulur. Birinci Kongresini ise (HKP ve HKP(M)’nin devamı olan 8. Kongresini) çok zor koşullarda 15-16 Mayıs 1970 yılında Kolkata’da gerçekleştirir. Kongre, genel sekreterliğe Çaru Mazumdar’ı seçer.

Kongre, Marksizm ve revizyonizm arasına kesin ve net bir hat çizer. ML-MZ Düşüncesi’ni kendisine rehber alarak, revizyonizme karşı tavizsiz bir mücadele başlatır. Revizyonizmin sınıf işbirlikçi teorilerine karşı amansız mücadele eder. Büyük Proleter Kültür Devrimi, esin
kaynağı olur. Bu ideolojik netliğin en önemli mimarı olan olan Çaru Mazumdar, 28 Temmuz 1972’de Hint egemen sınıfları tarafından gözaltına alınarak, Kolkata Polis Karakolu’nda işkenceyle katledilir. Bugün aradan geçen yıllara rağmen Çaru Mazumdar’ı takip eden HKP(Marksist-Leninist) Halk Savaşı ve Hindistan Maoist Komünist Merkez’in 2004 yılında birleşmesiyle oluşan Hindistan Komünist Partisi (Maoist), Hindistan’ın dört bir yanında, kırlarında ve şehirlerinde Yeni Demokratik Devrim-Sosyalizm ve Komünizm mücadelesini sürdürmeye ve enternasyonal proletarya ile emekçi halklara umut olmaya devam ediyor. Kuşkusuz bu tarihin en önemli mimarı Çaru Mazumdar’dır.