Home » Davut Kirman
Davut Kirman

Davut Kirman

Ölümsüzleştiği tarih: Nisan 1998

1950 doğumlu Davut Kirman, Artvin Şavşatlı olup Gürcü milliyetindendir. Gençlik dönemlerinde (80 öncesi) Devrimci Yol çevresinde devrimci mücadele içinde yer almıştır. ‘80 sonrasında ise Proletarya Partisi ve gerilla savaşı ile yavaş yavaş tanışmaya başlar. Kamu emekçisi olarak T. Kürdistanı’nda çalıştığı dönemlerde Devrimci Yol için faaliyetlerde bulunur, yeri ve zamanı geldiğinde diğer devrimci örgütlere de destek vermekten asla çekinmez.
Daha sonra TKP/ML ile ilişkileri sıkılaşmaya başladığı gibi DY’nin izlediği politikadan dolayı ondan soğumaya başlamıştır. Tayini Nevşehir Şereflikoçhisar’a çıkmış ve oraya yerleşmiştir. Bu dönemde TKP/ML’nin önderliğinde gerçekleştirilen Nevşehir Hapishanesindeki özgürlük eyleminden sonra Partinin, olanaklarını sunması istemine tereddütsüz yaklaşmış ve 15-16 firariyi aylarca tanıdığı kitle ilişkilerinde barındırmış, onların tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ve bunu ailesinden bile sır olarak gizlemiştir.
Bu dönemden sonra Davut Kirman ile görüşen Partizanların tutsak düşmesiyle kısa bir kopukluk yaşanmış ancak Onun içindeki devrime olan bağlılık asla kaybolmamıştır. 1995-96 yıllarında tekrar kurulan ilişkilerde sağlığından çok şey kaybetmiş olmasına karşın Partiye ve devrime olanak sunma noktasında hiçbir şey kaybetmemiştir. Kanser hastalığının Onu günbegün kemirmeye başladığı bir dönemde, düşmana esir düşmüş, ama ona teslim olmamıştır. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki tutsaklık aylarında sağlığı tamamen bozulmasına rağmen O, bunu dert etmeyerek tutsakların Davut amcası olarak gönüllerinde taht kurmuştur. Tahliye olmasının ardından Nisan 1998’de örnek bir TKP/ML taraftarı olarak yaşamını yitirmiştir.