Home » Huriye Çıtak (Özlem)
Huriye Çıtak

Huriye Çıtak (Özlem)

Ölümsüzleştiği Tarih: 28 Ekim 1991

1968’de Çorum Alaca’ya bağlı Keşlik köyünde dünyaya gelen Huriye Çıtak, maddi sıkıntılardan dolayı ilk ve orta öğrenimini yatılı okulda yapmıştır. Devrimci mücadele ile ilk tanışması İbrahim Kaypakkaya’nın mücadelesine duyduğu sempati sonucunda olur. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü kazanır. Örgütlülüğe gençlik faaliyeti içinde başlar. Samsun’da okurken öğrencilere de matematik dersi verir. Stajyer öğretmen olarak çalışmasını sürdürdüğü dönem kendi öğrencileriyle kısa sürede sıcak ilişki kurarak onları faşizme karşı devrimci mücadelenin gerekliliği noktasında eğitir.
“Bir gün ben de sınıf mücadelemi halkın yanında bir sıra neferi olarak gerilla gibi savaşmayı hak edeceğim” dediği arzusuna 1989 yılında kavuştuğu Dersim dağlarında ulaşmıştır. Bir savaşçı olarak halkla bağlarını kısa sürede geliştirir.
Gerilladayken kod adı Özlem’dir. Özlem’in de içinde olduğu bir gerilla birliği, 28 Ekim 1991’de Hozat’ın Kurukaymak(Koçeri) köyüne iner. Öncü grup, köyü gözetlemek için önden gider. Diğer gerillalar köye yakın bulunan bir tepede mevzilenir. Havanın yağmurlu ve puslu olması gerilla birliğinin hareket alanını biraz güçleştirmiştir. Öncü grup köyü gözetlerken köyde asker olduğunu fark edip, gerilla birliğini işaretle haberdar eder. Gerilla birliği mevzilendikleri yerden gruplar halinde hareket etmeye başlar. Öncü grubun ıslık sesini yanlış anlayan Özlem’in olduğu grup köye iner. Evin yakınına geldiklerinde gerilla grubunu fark eden düşmanın açtığı ateş sonucu Özlem dizinden yaralanır. O, hâlâ köyde yoldaşlarının olduğunu düşünür. Hatta “durun ateş etmeyin biziz” derken bu kez alnından aldığı kurşunla ölümsüzleşir.
TMLGB Üyesi TİKKO savaşçısı olan Huriye Çıtak, şehit düştüğünde düşman bir kuyu kazıp gömmek istemişse de köylüler buna karşı koyup Onu kendi elleriyle yıkayıp toprağa verirler.