Home » Manuel Demir
Manuel Demir

Manuel Demir

Ölümsüzleştiği Tarih: 24 Ocak 1988

Kayseri-Bünyan’da Ermeni milliyetine mensup bir ailenin çocuğu olarak 1962 yılında doğan Manuel Demir, bir süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. İstanbul Semerciyan Ermeni Lisesi’ndeyken örgütlü mücadeleye katıl­dı. Lise döneminde öğrenci gençlik içerisinde faaliyetini sürdürdü. Daha sonra, yeraltına çekilerek profesyonel mücadeleye başladı. 12 Eylül’ün zorba saldırıla­rının sürdüğü 1981 yılında düşmanın eline geçerek işkenceciler karşısındaki ilk sınavını başarıyla verdi. 1986’da özgürlüğüne kavuştuktan sonra da tereddüt­süzce mücadeleye atıldı. İstanbul’da sürdürdüğü faaliyetin belli bir kesitinden sonra il faaliyet sekreterliği görevini üstlendi. 1987 yılında; hapishaneden çık­tıktan sonra sürekli talep ettiği dağlarda 1 ay kalması bile onu sonsuz coşkulandırmıştı. Buradaki 1 aylık işlerinin bitmesinin ardından İstanbul’a döndüğünde hemen Kandıra Karakolu baskını eyleminin ön hazırlıkları için ciddi bir çalış­maya girdi. Bu eylemin ardından kaldığı evde yakalanan DABK üyesi Manuel Demir, işkencecilere meydan okudu. Ondan birşey alamayacağını anlayan düş­man Onu 24 Ocak 1988’de katletti.