Home » Mehmet Demirdağ (Barış)

Mehmet Demirdağ (Barış)

Ölümsüzleştiği tarih: 23 Kasım 1997

“Uzun süreli Halk Savaşı stratejisinin bir dizi temel ilkesi, gereği vardır. Bunlar pratikte gereğince somutlandığında, ancak o zaman bu strateji savunuluyor ve uygulanıyor demektir. Ancak o zaman politik iktidar gerçekten hedefleniyor demektir. Aksi takdirde bu stratejinin savunulduğundan ve uygulandığından, politik iktidarın hedeflendiğinden söz edilemez. Ve devrim stratejisi olan uzun süreli halk savaşı stratejisi sınıf mücadelesinde var olan, ortaya çıkan her olgu ve gelişimi ele almada, her olgu ve gelişmeye tavır belirlemede ve müdahale etmede yol göstericidir, belirleyicidir”

“İyi ve güzel şeyler için yaşanıyorsa hayatta, ölüm de o kadar güzeldir”

Mehmet Demirdağ

TKP/ML’nin şehit düşen 4. Genel Sekreteri Mehmet Demirdağ, 1970 yılında Dersim Merkez’de doğdu. Ailesinin geçim zorluğu nedeniyle İstanbul’a göç etmesiyle birlikte öğrenimine İstanbul’da başladı. Her zaman övünç duyarak anlattığı babasının, hamallık yaparak ailesini geçindirme, çocuklarını okutma çabası karşısında ailesine yük olmamak için yatılı okul sınavlarına girdi ve kapıları daha çok zengin çocuklarına açık olan Kabataş Lisesi’nin yatılı bölümünü kazanmayı başardı.

Aralarında Mehmet Demirdağ’ın da bulunduğu Karadeniz’de bir gerilla birliği

Aralarında Mehmet Demirdağ’ın da bulunduğu Karadeniz’de bir gerilla birliği

Yaşamının birçok alanına damgasını vuran başarma azmi, okul yıllarında da kendisini gösteriyordu. Kabataş Lisesi’ni üçüncülükle bitirip İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’ni kazandı. Proletarya Partisiyle örgütsel ilişkiye geçişi üniversitede başladı. 1987 yılında gerçekleştirilen 3. Konferans sonrası Gençlik Örgütü Türkiye Marksist Leninist Gençlik Birliği – TMLGB’nin yaratılmasında öğrenci gençlik alanında önemli rol oynayan ve tarihimizde Yel Dağı Şehitleri arasında yer alan abisi Ali Demirdağ’ın (Doktor Hüseyin) Onun Proletarya Partisi’nin düşüncelerini öğrenmesi ve TMLGB’nin saflarında örgütlenmesinde önemli katkısı oldu.

Proletarya Partisi’nin damgasını vurduğu ‘91 1 Mayıs Harbiye direnişinde en ön saftaydı. Bu direnişte gözaltına alınarak tutuklandı. Bir süre Bayrampaşa Özel Tip Hapishanesi’nde kaldı. ‘91 yılında TKP/ML’nin gençlik alanındaki önderliğine, Gençlik Komitesine atanan Mehmet Demirdağ, aynı yıl Parti Aday Üyesi oldu. ‘92 yılının başında TMLGB bünyesinde uç veren ve TMLGB önderliğindeki bazı kişilerin bürokratlığını bahane ederek örgütlenme ilke ve işleyişini ayaklar altına alan sol görünümlü, özündeyse devrim kaçkını pratikleriyle kanıtladıkları gibi sağcı, kariyerist hizbin mahkum edilmesinde, yaratılan tahribatların giderilmesinde yine en önde O vardı.

TKP/ML ile DABK arasında gündeme gelen ‘92 birliği sonrası Geçici Birleşik Gençlik Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. 1992 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen TMLGB Kuruluş Kongresinde özünde bürokratik, sağcı tarzın yüzüne taktığı “sol” maskenin açığa çıkartılmasında başrol oynadı. Kongrede TMLGB Merkez Komitesine seçildi. MK içi görevlendirmede de örgütçülüğü hesaba katılarak TMLGB örgütlenmesinin yoğunlaştığı İstanbul’un TMLGB İl Komitesi sorumluluğuna getirildi.

Mehmet Demirdağ, TKP/ML’nin 1993 yılında gerçekleştirdiği, 1. Olağanüstü Parti Konferansında TKP/ML Merkez Komitesi Yedek Üyeliğine seçilirken, MK 1. toplantısında da TMLGB Genel Sekreterliğine getirildi. Gerek Proletarya Partisinin gençlik alanındaki politikalarının sistemleştirilmesinde, gerekse de TMLGB’nin ülkenin dört bir yanında kurumsallaşmasında ideolojik-politik, örgütsel önderlik gerçeğini kendisinde somutlaştırıyordu.

‘93 yılının sonlarında Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist – TKP/ML’nin bir dizi kadrosunun düşman eline geçmesiyle yedek üyelikten TKP/ML MK asil üyeliğine geldi. Bu süreçte Parti içerisinde gerçekleşen darbeci-tasfiyeciliğe karşı aktif tavır aldı.

TMLGB örgütlülüğünden seçilmiş, Konferans Örgütleme Komitesi (KÖK) üyesi olarak katıldığı KÖK 1. Toplantısında, partinin toparlanmasında çok açık bir şekilde gösterdiği ideolojik-politik, örgütsel önderlik vasıflarından dolayı KÖK Sekreteri seçildi. Bu süreçte Halil Çakıroğlu’nun şehit düşmesinin ardından üstlendiği görev ve sorumluluklar daha da artmıştı.

TKP/ML’nin 1995 yılı Haziran-Temmuz aylarında gerçekleştirdiği 2. Olağanüstü Parti Konferansı (OPK)’nda ideolojik olarak tükenmişliğine siyasal kılıflar arayan bir dizi kaçkının ve suçlunun niteliğini ortaya çıkaran, ideolojik mücadelede ısrarlı ve ilkeli davranan Marksist-Leninist-Maoistlerin başında yine O vardı.

Marksizm-Leninizm-Maoizm’in zaferiyle sonuçlanan 2. OPK’da TKP/ML Merkez Komitesi üyeliğine, MK toplantısında da TKP/ML Genel Sekreterliğine seçildi. 23 Kasım 1997’de Tokat kırsalında devlet güçleriyle girdikleri çatışmada dört yoldaşıyla birlikte ölümsüzleştiği ana kadar TKP/ML’nin ilkeleri üzerinde ayağa doğruluş sürecinde, tüm sınırlılıklara rağmen savaşçı bir komünist partisi yaratılmasında Proletarya Partisi’nin başında yerini aldı.

Ve silah elde savaşıp son nefesinde “Yaşasın Partimiz TKP/ML, Halk Ordumuz TİKKO” sloganını haykırarak ölümsüzleşti.