Home » Mehmet Düzen (Poto)
Mehmet Düzen

Mehmet Düzen (Poto)

Ölümsüzleştiği tarih: 5 Şubat 1981

1955 yılında Dersim Ovacık’a bağlı Aslandoğmuş köyünde dünyaya geldi. Yoksulluğun, zorlu yaşam koşullarının altında büyüyen Mehmet Düzen, daha gençlik yıllarında çevresindeki devrimcilerin etkisiyle politikleşti. İbrahim Kaypakkaya’nın ideolojik siyasi hattını benimsedi. Kısa sürede kendini geliştiren Mehmet Düzen (Poto) çevresinde ajitasyon propaganda faaliyeti yürütmeye başladı.
12 Eylül AFC’sinin işbaşına gelmesinden kısa bir süre sonra TC’nin faşist kolluk kuvvetleri tarafından aranır duruma düştü. Profesyonel gerilla yaşamına çekilen Mehmet Düzen, son dönemde Mazgirt yöresindeki gerilla grubunda yer alıyordu.
Grubun Mazgirt’in Örs köyünde bulunduğu bir sırada yapılan ihbar sonucu köy Peri Jandarma Karakolunun askerleri tarafından basılır. Gerilla birliği köyden çekilir.
Ancak köyden çıktıktan ve uzaklaştıktan birkaç saat sonra bu kez Muhundu Karakolunun jandarmasıyla karşılaşırlar. Havanın sisli olmasından dolayı görüş mesafesinin kısa olması sonucunda jandarmayı ancak çok yaklaştıklarında görebilirler. Çatışarak geri çekilen gerilla birliği bu kez yine Peri Karakolunun askerleriyle karşılaşır. Bir anda ve yakın mesafeden iki ateş arasında kalan gerilla birliği çetin bir çatışmaya girmiştir. TKP/ML ileri militanı TİKKO savaşçısı olan Mehmet Düzen 5 Şubat 1981’de bu uzun süren çatışmalarda aldığı kurşun yaralarıyla ölümsüzleşir.