Home » Tutsak Partizan Taylan Turunç’un tahliyesi “psikoloğa çıkmadığı” gerekçesiyle 3 ay ertelendi
Taylan Turunç

Tutsak Partizan Taylan Turunç’un tahliyesi “psikoloğa çıkmadığı” gerekçesiyle 3 ay ertelendi

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi’nde bulunan Tutsak Partizan Taylan Turunç’un tahliyesi 3 ay ertelendi.

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından soyut birçok gerekçeyle “iyi halli” olmadığı değerlendirilen Turunç ve avukatı Destina Yıldız karara itiraz etti. İtirazda İdare ve Gözlem Kurulu kararının objektif kriterlere dayanmadığı ve Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi.

PSİKOLOG GÖRÜŞÜNE ÇIKMAMAK GEREKÇE YAPILDI

Kararda, Turunç’un psikolog görüşüne çıkmaması “sisteme ve devlet organlarına tepki” olarak nitelendirilerek “adli makamlarla iş birliği” içinde olmadığı belirtildi. İtirazda ise bu tespitin İdare ve Gözlem Kurulunun yetkisinin aşımı anlamına geldiği söylendi.

Karar ayrıca Turunç’un tahliyesinden sonra “örgüt” adına faaliyetlerini sürdüreceği öngörüsüyle  “toplum güvenliği” için tehlike arz ettiğiyle gerekçelendirildi. Avukat Destina Yıldız itirazda bu gerekçe için “Bu durum kararı veren kurul üyelerinin sübjektif kanaati olup, hiçbir somut olguya dayanmamaktadır. Henüz olmamış bir durum üzerinden gelecekte olma ihtimaline dayanarak bir kişinin cezalandırılması, ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu gibi hukuk güvenliği bakımından da tehlike arz etmektedir. Kanunlar tarafından kurulmuş bir mahkeme tarafından yapılacak yargılama sonunda verilebilecek bir karar, bu konuda yetkisi olmayan bir idari kurul tarafından verilmiştir.” diyerek bu durumun hukukla ilgisi olmadığına dikkat çekti.