Home » Umut İl
Umut Il

Umut İl

Ölümsüzleştiği tarih: 25 Nisan 2000

“Doktor da partinin tornasına bir küçük burjuva olarak girip bir Lenin olarak çıkmadı elbette. Ancak saflarda etkiledi ve ille de etkilendi yani değiştirdi, değişti ve değiştirdiği oranda daha fazla değiştirdi. Kendi çapında kendi içinde devrimler gerçekleştirendi.”
1975 yılında Dersim’in Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyünde doğdu Umut İl. TKP/ML ile örgütsel ilişkiye Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp fakültesinde okuduğu süreçte geçti. TMLGB’nin Eskişehir örgütlenmesinde yer aldı. Yoldaşlarının “dağınık konuşan adam”ıydı. Umut’un gelişimindeki önemli olaylardan biri de sorumlusu olan Eyüp Güllen’in gerillaya katılmasıdır. Yaşadığı bu durumdan sonra kendisi de gerillanın özlemiyle devam etmiştir yürüyüşüne. Ailesi Fransa’da yaşıyordu. Ailesinin kendisine her türlü olanağı sunmasına rağmen O bunu reddetti. Şöyle yazıyordu Umut, kendisine “evine dön” diyen annesine gerilladan yazdığı mektupta: “Senin yerin evin… evine dön diyorsun. iyi de insan kendisini nereye ait hissediyorsa evi orasıdır. Sen beni nereye çağırıyorsun. Örneğin? Fransa’ya… Sence bizim evimiz orası mı? Demek ki sen kendini oraya ait hissediyorsun! Oysa ki ben kendimi buraya ait hissediyorum. Yani benim evim burası, benim yerim yoldaşlarımın yanı, dağların dorukları… Aynı yerde kalmak önemliyse senin için, istersen sen buraya gel. Ne dersin?” Gerillaya katıldığında artık gerillanın doktoru olmuştu Umut. Ese yurdunda yoldaşlarını kurtarmak için düşman çemberlerine dalan Doğan Altun’un yanıbaşında Doktor da vardır. Almus’ta şehitler verilen bir çatışmada birlikten bir ay gibi bir süre uzak kalıp çeşitli güçlüklerle karşılaşmasına rağmen O inanç ve sabırla yoluna devam etmiş, yöre halkının yüreğine taht kurarak adeta efsaneleşmiştir.
Umut İl, ölümsüzleştiğinde  TKP/ML’nin Aday Üyesi, TİKKO’nun birim komutanlarmdandı.

DERSİM/OVACIK MERCAN VADİSİ ŞEHİTLERİ

“Bu ordu, yılmaz bir ruha sahiptir ve bütün düşmanları alt etmeye ve asla teslim olmamaya kararlıdır. Durumlar ne kadar zor ve çetin olursa olsun bu orduda son er kalırsa bile, o savaşa devam edecektir” (Mao)
Nelere tanıklık etmemişti ki “Medetsiz Munzur”. 38’lerden bu yana nice zulüm, nice direnişlere tanıklık etmişti Dersim halkı. Nice yiğitlerin kanı akmıştı o tarih yazılan topraklara. ilk umutlar orada atılmıştı toprağa. Ve yiğitlerin kanlarıyla sulanan tohum kök saldı toprağa ve büyüdü. inançla, umutla büyüdü yürüyüş. 25 Nisan 2000 tarihinde Dersim/Ovacık’ın Mercan Vadisinde TKP/ML önderliğinde savaşan Halk Ordusu TIKKO’ya bağlı bir gerilla birliğinin Mercan Vadisi’nde bir pusu sonucunda düşmanla girdikleri çatışmada Yusuf Ayata, Hasan Akyol, Fehiman Bozgurt, Umut Il, Fikret Vural, Zeynel Erdoğan ve Mustafa Toptaş ölümsüzleşti.